categories

Produse noi

Produse noi
Toate produsele noi

Politica cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal pentru Clienţi Online

Va multumim pentru interesul acordat produselor si serviciilor Elsaco Solutions S.R.L. Pentru noi este deosebit de important sa asiguram protectia datelor cu caracter personal pe care ni le furnizati.

Confidentialitatea datelor dvs. cu caracter personal este deopotriva importanta pentru noi.

Cine suntem?

Elsaco Solutions SRL este o societate organizata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in str. Mihai Eminescu nr. 85, Catamaresti-Deal, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J07/319/2001, cod unic de inregistrare RO 14364265.

Ce date prelucram?

In vederea comunicarii de materiale in scop comercial, sunteti de acord sa ne incredintati date cu caracter personal precum: adresa de e-mail, nume si prenume, numar de telefon, data nasterii, adresa destinatar, adresa livrare, contul bancar.

Va rugam sa nu ne furnizati alte date cu caracter personal decat cele strict necesare scopului precizat in aceasta politica.

Care este scopul si temeiul juridic al prelucrarii?

Datele cu caracter personal furnizate vor fi colectate si prelucrate în urma solicitării dumneavoastră directe exclusiv cu scop comercial, legitim pentru a vă putea oferiinformari cu privire la produsele dezvoltate, oferte, alte informari in legatura cu furnizarea produselor de software, etc.

Cine are acces la datele dvs.?

Datele cu caracter personal transmise de dvs. sunt prelucrate de Elsaco Solutions si Elsaco Business Software în conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor.

Datele cu caracter personal nu vor fi comunicate unor terte persoane.

Cat timp sunt stocate datele dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate pe perioada cât contul contul este activ, pe perioada de valabilitate a prevederilor contractuale, pe perioada de aplicare a prevederilor legale sau pe o perioada solicitata de dumneavoastra in mod expres pentru care doriti sa primiti materiale in scop comercial.

Care sunt drepturile dvs.?

In calitate de persoana vizata aveti urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – aveti dreptul de a obtine din partea Elsaco Solutions si Elsaco Business Software o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc, precum si acces la datele respective; totodata, puteti obtine o copie a datelor cu caracter personal furnizate Elsaco Solutions si care fac obiectul prelucrarii; pentru orice alte copii solicitate de dvs., Elsaco Solutions  poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative; in cazul in care introduceti cererea in format electronic si cu exceptia cazului in care solicitati un alt format, informatiile va vor fi furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent;

 • dreptul la rectificare – aveti dreptul de a obtine rectificarea de catre Elsaco Solutions a datelor cu caracter personal inexacte, precum si dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; Elsaco Solutions va comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate si va va informa cu privire la acesti destinatari, daca veti solicita acest lucru;

 • dreptul la stergerea datelor – aveti dreptul de a obtine din partea Elsaco Solutions stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, iar Elsaco Solutions are obligatia de a sterge datele respective, atunci cand: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale ce revine Elsaco Solutions in temeiul dreptului Uniunii sau al legislatiei romane; Elsaco Solutions va comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice stergere a acestora, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate si va va informa cu privire la acesti destinatari, daca veti solicita acest lucru;

 • dreptul la restrictionarea prelucrarii – aveti dreptul de a obtine din partea Elsaco Solutions restrictionarea prelucrarii in cazul in care va aflati intr-unul din 

  urmatoarele cazuri: (i) contestati exactitatea datelor, pentru perioada care ii permite Elsaco Solutions sa verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegala, iar dvs. va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; (iii) Elsaco Solutions nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dvs. le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Elsaco Solutions si Elsaco Business Software prevaleaza asupra drepturilor dvs.; Elsaco Solutions si Elsaco Business Software va comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restrictionare a prelucrarii, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate si va va informa cu privire la acesti destinatari, daca veti solicita acest lucru;
 • dreptul la portabilitatea datelor – aveti dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate catre Elsaco Solutions si Elsaco Business Software, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si de a transmite aceste date altui operator, in anumite conditii; in exercitarea acestui drept, aveti dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la Elsaco Solutions si Elsaco Business Software la alt operator atunci cand acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

 • dreptul la opozitie – aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, in orice moment, prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii;

 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri;

 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

 • dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal efectuate de Elsaco Solutions si Elsaco Business Software pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Cum aveti acces la datele dvs.?

Puteti modifica datele furnizate prin accesarea sectiunii contul meu disponibila in subsolul platformei www.eurobuy.ro .

Dacă doriţi dezactivarea contului dumneavoastră, intrați în secțiunea „contul meu”, apoiaccesați sectiuneaContactați-ne disponibila in subsolul platformei www.eurobuy.ro, alegeți subiectul „dezactivare cont”, completați mesajul dorit, bifați opțiunea „I'm not a robot” și apoi acționați butonul „Trimite”. Din acest moment unul din operatorii noștri, în termen de 2 zile lucrătoare, va dezactiva contul dumneavoastră.

Pentru orice intrebari sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ati transmis, inclusiv in vederea exercitarii drepturilor pe care le aveti, astfel cum sunt acestea mentionate in cadrul sectiunii anterioare (e.g. solicitare copie date cu caracter personal, modificare, stergere), ne puteti contacta la adresa: dataprotection-office@elsaco.com, Elsaco Solutions si Elsaco Business Software va furniza informatiile in format electronic atunci cand este posibil, cu exceptia cazului in care solicitati un alt format.

Informatiile furnizate, precum si orice comunicare si masuri luate in exercitarea de catre dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Elsaco Solutions si Elsaco Business Software gratuit. Cu toate acestea, in cazul in care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv, Elsaco Solutions poate: (i) fie sa perceapa o taxa tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate; (ii) fie sa refuze sa dea curs cererii.

Va multumim!

N.B. Prin acceptarea acestui acord, datele dvs. personale vor fi prelucrate de Elsaco Solutions conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.